#}

Sleeckxlaan 46-48
1030 Schaarbeek

Lopend openbaar onderzoek

In een eengezinswoning, bouwen van een bijgebouw van 2 verdiepingen op het gelijkvloers, verhogen van de gemene muur en aanleggen van een terras op de 2de verdieping langs de rechterzijde, wijzigen van het volume van de 2de verdieping aan de linkerkant en verhogen van de aangrenzende gemene muur, toevoegen van een woning (van 1 naar 2), uitbreiden van de bovenste woning in de zolderverdieping, uitvoeren van structurele binnenwerken, herinrichten van het gebouw en wijzigen van de achtergevel

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 6 mei 2024 tot maandag 20 mei 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 243 m² 240 m² Te bepalen -3 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1924616
Gemeentelijke referentie 2023/414=244/046-048
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 28-11-2023
Bijkomende elementen 23-01-2024
Volledig dossier 08-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 06-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 20-05-2024
Overlegcommissie 30-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens