#}

Van Hamméestraat 41
1030 Schaarbeek

In een eengezinswoning: het verhogen van de achtergevel tot de 3e verdieping en het uitvoeren van structurele werkzaamheden (art. 330 van het BWRO)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 293 m² 318 m² 318 m² 25 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1923310
Gemeentelijke referentie 2023/399=265/041
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 17-11-2023
Bijkomende elementen 01-02-2024
Volledig dossier 08-03-2024
Termijn voor het afgeven 45 dagen
Betekening van de beslissing 22-03-2024
Geldigheid van de vergunning 22-03-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens