#}

Lambermontlaan 236
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Op een onbebouwd perceel, installeren van "carports" die 67 parkeerplaatsen overdekken en waarop zonnepanelen geplaatst zijn en in overeenstemming brengen van de inrichting van het perceel (inclusief de wijziging van het aantal parkeerplaatsen)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 4 maart 2024 tot maandag 18 maart 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1916624
Gemeentelijke referentie 2023/394=164/236
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 17-08-2023
Bijkomende elementen 27-11-2023
Volledig dossier 11-01-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 04-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 18-03-2024
Overlegcommissie 28-03-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 10-04-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens