#}

Grote Bosstraat 87
1030 Schaarbeek

In een gebouw met 4 wooningen, in overeenstemming brengen van de toevoeging van een 5de wooneenheid

Wettelijke basis

Andere Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 416 m² 416 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1914475
Gemeentelijke referentie 2023/356=025/087
Versie 1
Dossier in beroep 15/GOU_PU/1940074

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 14-09-2023
Bijkomende elementen 23-11-2023
Volledig dossier 09-01-2024
Termijn voor het afgeven 90 dagen
Betekening van de beslissing 08-03-2024
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens