#}

Houffalizeplein 24
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Op een perceel met een voorgebouw met een gemengd gebruik (1 winkel en 16 woningen) en een achtergebouw (lokalen horende bij het voorgebouw / 8 garageboxen), herbouwen van een balkon op de derde verdieping aan de achtergevel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 15 februari 2024 tot donderdag 29 februari 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1912993
Gemeentelijke referentie 2023/338=023/022-024
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 08-09-2023
Bijkomende elementen 19-11-2023
Volledig dossier 03-01-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 15-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 29-02-2024
Overlegcommissie 14-03-2024
Betekening van de beslissing 10-04-2024
Geldigheid van de vergunning 10-04-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens