#}

Eugène Plaskylaan 204
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Op een perceel bestaande uit een voorgebouw (een kantoor, een conciërgewoning en 25 appartementen) en achtergebouwen (garage/parkeerplaats), 11 overdekte parkeerplaatsen creëren in plaats van de 25 parkeerplaatsen in de open lucht die vereist zijn om aan de voorschriften te voldoen.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Andere

Openbaar onderzoek

van woensdag 29 mei 2024 tot woensdag 12 juni 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1912937
Gemeentelijke referentie 2023/339=088/204
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 07-09-2023
Bijkomende elementen 14-02-2024
Volledig dossier 02-04-2024
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 29-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 12-06-2024
Overlegcommissie 27-06-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens