#}

Richard Vandeveldestraat 40
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een commercieel gebouw (café met uitbreiding op de 1ste verdieping), uitbreiden van het bijgebouw op het gelijkvloers aan de achtergevel, wijzigen van het gebruik van de bovenverdiepingen in woning (2 eenheden), afschaffen van de bestaande regenwaterput, in overeenstemming brengen van de esthetische wijzigingen aan de bovenverdiepingen van de voorgevel, herzien van het uitzicht van de benedenverdieping en isoleren van de achtergevel

Schaarbeek
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 6 mei 2024 tot maandag 20 mei 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 0 m² 165 m² Te bepalen 165 m²
Andere 270 m² 132 m² Te bepalen -138 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1912640
Gemeentelijke referentie 2023/336=229/040
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 05-09-2023
Bijkomende elementen 18-01-2024
Volledig dossier 04-03-2024
Begin van openbaar onderzoek 06-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 20-05-2024
Overlegcommissie 30-05-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 04-06-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens