#}

Daillylaan 225
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Op twee percelen bestaande uit, op nr. 225, een voorgebouw (vijf woningen) en een achtergebouw (opslagplaats) en, op nr. 229, drie woningen, samenvoegen van de twee percelen en, op nr. 225:
voorgebouw: in overeenstemming brengen van de wijzigingen aan de voorgevel en de aanleg van een terras op de 1ste verdieping aan de linkerkant, wijzigen van de bestemming van de kelderverdieping in kantoor, toevoegen van een woning in de zoldervedieping (van vijf naar zes eenheden), herinrichten van het gebouw en isoleren van de achtergevel;
achtergebouw: wijzigen van de bestemming van opslag naar kantoor en woning (zeven eenheden), isoleren van het goed aan de buitenkant, creëren van een noodtrap en terrassen, uitvoeren van structurele werken en plaatsen van warmtepompen in het binnenterrein

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 6 mei 2024 tot maandag 20 mei 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Bewaring / opslag 1.220 m² 0 m² Te bepalen -1.220 m²
Kantoor 0 m² 214 m² Te bepalen 214 m²
Huisvesting 670 m² 1.804 m² Te bepalen 1.134 m²
Andere 118 m² 68 m² Te bepalen -50 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1912457
Gemeentelijke referentie 2023/332=061/225
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 01-09-2023
Bijkomende elementen 01-02-2024
Volledig dossier 07-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 06-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 20-05-2024
Overlegcommissie 30-05-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 10-06-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens