#}

Vanderlindenstraat 10-12
1030 Schaarbeek

Op een perceel met een voorgebouw met gemengd gebruik (nr.12 - productieactiviteit op het gelijkvloers en 6 woongelegenheden op de verdiepingen) en een achtergebouw (nr. 10 - opslagplaats op het gelijkvloers en 2 woongelegenheden op de verdiepingen): in het voorgebouw: regulariseren van de bestemmingswijziging van het gelijkvloers in één woongelegenheid (verhoging van 8 naar 9 woongelegenheden) en in overeenstemming brengen van de dichtmaking van alle balkons aan de achtergevel, in het koer- en tuingebied: regulariseren van de bouw van een bijgebouw op de 2de verdieping langs de gemene linkermuur aan de voorgevel van het achtergebouw en uitvoeren van structurele werken (afbraakwerken), in het achtergebouw: regulariseren van de overdekking van de koer achteraan, plaatsen van een uitschuifbare ladder, bouwen van een terras op het gelijkvloers, wijzigen van de bestemming van het gelijkvloers in woning (lokalen horende bij de woongelegenheden) en herinrichten van de 2 woongelegenheden op de verdiepingen

Schaarbeek
Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1912379
Gemeentelijke referentie 2023/331=259/010-012
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 01-09-2023
Bijkomende elementen 25-06-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens