NL    FR

Vanderlindenstraat 10-12
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1912379
Gemeentelijke referentie 2023/331=259/010-012
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van woensdag 6 december 2023 tot woensdag 6 december 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Op een perceel met een voorgebouw met gemengd gebruik (nr.12 - productieactiviteit op het gelijkvloers en 6 woongelegenheden op de verdiepingen) en een achtergebouw (nr. 10 - opslagplaats op het gelijkvloers en 2 woongelegenheden op de verdiepingen): in het voorgebouw: regulariseren van de bestemmingswijziging van het gelijkvloers in één woongelegenheid (verhoging van 8 naar 9 woongelegenheden) en in overeenstemming brengen van de dichtmaking van alle balkons aan de achtergevel, in het koer- en tuingebied: regulariseren van de bouw van een bijgebouw op de 2de verdieping langs de gemene linkermuur aan de voorgevel van het achtergebouw en uitvoeren van structurele werken (afbraakwerken), in het achtergebouw: regulariseren van de overdekking van de koer achteraan, plaatsen van een uitschuifbare ladder, bouwen van een terras op het gelijkvloers, wijzigen van de bestemming van het gelijkvloers in woning (lokalen horende bij de woongelegenheden) en herinrichten van de 2 woongelegenheden op de verdiepingen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 01-09-2023
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
18-03-2022 15/PU/1835033 11-08-2023
11-09-2020 15/PU/1759870 28-10-2021

Tijdslijn