#}

Avenue Rogier 93
1030 Schaarbeek

In een gebouw voor gemengd gebruik bestaande uit 1 winkelunit en 2 wooneenheden, de afsluiting van de binnenkoer in de kelder aan de linkerkant en wijzigingen aan de voorgevel regulariseren, volumes slopen en bijgebouwen bouwen vanaf de kelder tot de 2de verdieping aan de achterzijde, de feestmuur aan de rechterkant verhogen, de achtergevel op de 3de verdieping aan de linkerkant verhogen en isoleren, een terras creëren op de 3de verdieping aan de achterzijde, structurele werken uitvoeren, de bestaande wooneenheden opknappen en een wooneenheid toevoegen op de zolder, en de voorgevel wijzigen,

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1911506
Gemeentelijke referentie 2023/320=233/093
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 22-08-2023
Bijkomende elementen 03-04-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens