#}

Eugène Verboekhovenplein 6B-7
1030 Schaarbeek

Lopend openbaar onderzoek

Op een perceel bestaande uit een voorgebouw (handelszaak en 3 woningen) en een achtergebouw (handelszaak en opslagplaats), regulariseren van de uitvoering van structurele werken in het achtergebouw (bouw van tussenverdiepingen), wijzigen van het gebruik van het gelijkvloers vooraan en van het volledige achtergebouw van goederenhandel (verkoop van meubelen) naar dienstenhandel (culturele en religieuze vereniging) met consumptie ter plaatse van drank en voedsel, uitvoeren van structurele werken, installeren van zonnepanelen op de platte daken in het binnenterrein en wijzigen van de voorgevel op het gelijkvloers

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 6 mei 2024 tot maandag 20 mei 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 0 m² 990 m² Te bepalen 990 m²
Handelszaak 524 m² 0 m² Te bepalen -524 m²
Andere 830 m² 0 m² Te bepalen -830 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1909401
Gemeentelijke referentie 2023/307=090/006B-007
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 28-07-2023
Bijkomende elementen 15-01-2024
Volledig dossier 29-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 06-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 20-05-2024
Overlegcommissie 30-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens