#}

Ardense Jagersplein 10
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Op twee percelen met 2 gebouwen voor gemengd gebruik (een kantoor en 4 wooneenheden, een winkel en 4 wooneenheden), regulariseren van de afschaffing van het linker bijgebouw op de 5de verdieping aan de achtergevel van nr. 10 voor de aanleg van een terras en wijzigen van het esthetische uitzicht van de voorgevels op de 4de en 5de verdieping van nr. 8 en op de 5de verdieping van nr. 10

Schaarbeek
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 13 maart 2024 tot woensdag 27 maart 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 97 m² 97 m² 97 m² 0 m²
Huisvesting 420 m² 412 m² 412 m² -8 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1907370
Gemeentelijke referentie 2023/265=300/010
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 07-07-2023
Bijkomende elementen 30-11-2023
Volledig dossier 15-01-2024
Begin van openbaar onderzoek 13-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 27-03-2024
Overlegcommissie 11-04-2024
Betekening van de beslissing 13-06-2024
Geldigheid van de vergunning 13-06-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens