#}

Léon Mahillonlaan 34-38
1030 Schaarbeek

In een gebouw voor gemengd gebruik (1 kantoor en 11 wooneenheden), het gebruik van de begane grond (rechterzijde) wijzigen van kantoor naar wonen met het oog op het verbouwen van een studioflat (van 11 naar 12 eenheden) en het uitvoeren van interne structurele werkzaamheden

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 80 m² 0 m² Te bepalen -80 m²
Huisvesting 869 m² 932 m² Te bepalen 63 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1905388
Gemeentelijke referentie 2023/228=168/038
Versie 1
Dossier in beroep

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 13-06-2023
Bijkomende elementen 25-10-2023
Volledig dossier 11-12-2023
Termijn voor het afgeven 90 dagen
Betekening van de beslissing 27-02-2024
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens