#}

Milcampslaan 12
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een eengezinswoning, afbreken van achterbijgebouwen op de kelderverdieping en herbouwen van een nieuwe bijgebouw, wijzigen van het bodemreliëf in het koer en tuingebied, wijzingen van een dakkapel aan de achtergevel, verhogen van de linker gemene muur en uitvoeren van structurele werken

Schaarbeek
Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 15 december 2023 tot vrijdag 29 december 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 291 m² 295 m² 295 m² 4 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1904086
Gemeentelijke referentie 2023/214=194/012
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 09-06-2023
Bijkomende elementen 05-09-2023
Volledig dossier 20-10-2023
Begin van openbaar onderzoek 15-12-2023
Einde van openbaar onderzoek 29-12-2023
Overlegcommissie 11-01-2024
Betekening van de beslissing 14-02-2024
Geldigheid van de vergunning 14-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens