#}

Anatole Francestraat 18
1030 Schaarbeek

Lopend openbaar onderzoek

Op een perceel met een voorgebouw (4 woningen) en een achtergebouw (1 woning), in overeenstemming brengen van de uitbreiding van het appartement op het gelijkvloers in een deel van de kelderverdiepinng, de inrichting van het koer- en tuingebied en de wijzigingen die aan de voorgevel aangebracht werden (kelderverdieping en gelijkvloers)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 6 mei 2024 tot maandag 20 mei 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 407 m² 408 m² Te bepalen 1 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1903605
Gemeentelijke referentie 2023/207=013/018
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 06-06-2023
Bijkomende elementen 19-01-2024
Volledig dossier 04-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 06-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 20-05-2024
Overlegcommissie 30-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens