#}

Place Colignon 21 / Rue Floris 1
1030 Schaarbeek

In een gebouw bestaande uit 1 winkel en 2 woningen, constructiewerken in overeenstemming brengen, een woning op zolder toevoegen (verhoging van 2 naar 3 eenheden) en wijzigingen aan de voorgevel, een dakkapel op de 3e verdieping aan de voorgevel bouwen;

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 79 m² Niet meegedeeld Te bepalen 0 m²
Huisvesting 193 m² 255 m² Te bepalen 62 m²
Andere 62 m² 0 m² Te bepalen -62 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1902753
Gemeentelijke referentie 2023/201=050/021
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 30-05-2023
Bijkomende elementen 05-01-2024
Volledig dossier 20-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Overlegcommissie 11-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens