#}

Haachtsesteenweg 102
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een gebouw met gemengd gebruik bestaande uit een handelszaak en een woning, in overeenstemming brengen van de wijziging van het volume van het achtergebouw (84 cm verhoging), de uitbreiding van de handelszaak over het ganse gebouw (op de 2de en de 3de verdieping vooraan) met 1 woning (studio) horende bij de winkel, de uitvoering van structurele werken, de wijziging van de voorgevel (onderverdeling van het raam op de 1ste verdieping) en wijzigen van de ramen op de 2de verdieping

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 23 mei 2024 tot donderdag 6 juni 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 357 m² 461 m² Te bepalen 104 m²
Huisvesting 104 m² Niet meegedeeld Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1902065
Gemeentelijke referentie 2023/197=129/102
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 23-05-2023
Bijkomende elementen 13-02-2024
Volledig dossier 29-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 23-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 06-06-2024
Overlegcommissie 20-06-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens