#}

Leopold III-laan 8B
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een hoekgebouw met gemengd gebruik (een voorziening van collectief belang en een woning), in overeenstemming brengen van de vervanging van de buitentrap door een wenteltrap en wijzigen van de bestemming van het gelijkvloers van medische voorziening naar woning (totaal van twee woningen)

Schaarbeek
Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 17 mei 2024 tot vrijdag 31 mei 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 79 m² Niet meegedeeld Te bepalen 0 m²
Huisvesting 150 m² 229 m² Te bepalen 79 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1901810
Gemeentelijke referentie 2023/188=320/008B
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 19-05-2023
Bijkomende elementen 29-01-2024
Volledig dossier 18-03-2024
Begin van openbaar onderzoek 17-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 31-05-2024
Overlegcommissie 13-06-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens