#}

Avenue de la reine 153-155
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een opbrengstgebouw gelegen op nr. 153-155 Koninginnelaan (handelszaak en 3 woningen) en op nr 172 Masuistraat (handelszaak en 2 woningen), in overeenstemming brengen van de plaatsing van technische installaties aan de achtergevel (nr 172), regulariseren van de wijzigingen aan de voorgevel op het gelijkvloers (nr 153-155) en van de structurele binnenwerken op het gelijkvloers (nr 172), plaatsen van een rolluifel aan de voorgevel op het gelijkvloers (nr 153-155), uitbreiden van de handelszaak op het gelijklvoers en de kelderverdieping (nr 172), uitvoeren van structurele binnenwerken (nr 172)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 1 januari 2024 tot maandag 15 januari 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 103 m² 133 m² Te bepalen 30 m²
Huisvesting 330 m² 330 m² Te bepalen 0 m²
Andere 115 m² 85 m² Te bepalen -30 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1901161
Gemeentelijke referentie 2023/181=226/153-155
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 12-05-2023
Bijkomende elementen 19-09-2023
Volledig dossier 02-11-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 01-01-2024
Einde van openbaar onderzoek 15-01-2024
Overlegcommissie 25-01-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 06-02-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens