#}

Masuistraat 139-141
1030 Schaarbeek

In een flatgebouw, structurele werkzaamheden uitvoeren op de begane grond en de voorgevel wijzigen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Ambachtelijke productieactiviteiten 731 m² 706 m² 706 m² -25 m²
Huisvesting 366 m² 366 m² 366 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1901026
Gemeentelijke referentie 2023/179=186/139-141
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 09-05-2023
Bijkomende elementen 01-08-2023
Volledig dossier 29-08-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 30-10-2023
Begin van de werken 03-12-2023
Geldigheid van de vergunning 30-10-2026
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens