#}

Minnebronstraat 17
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een gebouw met 2 woningen, in overeenstemming brengen van de afschaffing van een woning (van 2 naar éénheid), bouwen van een bijgebouw op het gelijkvloers, uitvoeren van structurele werken, aanleggen van een terras op het platte dak op de eerste verdieping en plaatsen van een pleister op isolatie op de achtergevel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 1 januari 2024 tot maandag 15 januari 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 254 m² 261 m² 261 m² 8 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1900464
Gemeentelijke referentie 2023/170=095/017
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 05-05-2023
Bijkomende elementen 29-09-2023
Volledig dossier 13-11-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 01-01-2024
Einde van openbaar onderzoek 15-01-2024
Overlegcommissie 25-01-2024
Betekening van de beslissing 13-03-2024
Geldigheid van de vergunning 13-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens