#}

Vondelstraat 68A
1030 Schaarbeek

In een gebouw met drie woningen de bouw van dakkapellen voor en achter, de bouw van een uitbouw op de begane grond achter, het uitbreiden van de woning op de 2e verdieping naar de zolder, het uitvoeren van constructiewerkzaamheden en het wijzigen van de achter- en voorgevel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 250 m² 258 m² 252 m² 2 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1899776
Gemeentelijke referentie 2023/158=285/068A
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 28-04-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 21-03-2024
Geldigheid van de vergunning 25-03-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens