#}

Rue des coteaux 142-144-150-152
1030 Schaarbeek

Op vier percelen (ref. 121W2, 121Z2, 121Y2, 121X2) bestaande uit twee gebouwen bestemd als grote speciaalzaak (handelszaak in bouwmaterialen), regulariseren van de structurele wijzigingen en de gedeeltelijke verharding van het tuingebied van het goed op nr. 146, in overeenstemming brengen van de esthetische wijzigingen aan de gevels op nr. 150, bouwen van een nieuwe afsluiting op de rooilijn en uitvoeren van wijzigingen aan de voorgevel (nr. 150)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Grote speciaalzaak 1.655 m² 1.655 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1895946
Gemeentelijke referentie 2023/104=058/142-144/150-152
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 24-03-2023
Bijkomende elementen 09-04-2024
Volledig dossier 24-05-2024
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens