#}

Gallaitstraat 107
1030 Schaarbeek

In een gebouw met gemengd gebruik (1 winkel en 3 woningen), de herinrichting van de binnenplaats en het tuingedeelte, de benedenverdieping en de esthetische wijzigingen aan de voorgevel in overeenstemming brengen met de voorschriften (niet-naleving van de stedenbouwkundige vergunning van 5 november 2019)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 349 m² 349 m² Ontbrekend gegeven 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1870921
Gemeentelijke referentie 2023/43=108/107
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 07-02-2023
Bijkomende elementen 01-12-2023
Volledig dossier 15-01-2024
Termijn voor het afgeven 90 dagen
Betekening van de beslissing 08-03-2024
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens