#}

Auguste Lambiottestraat 97
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

[CADUC] in een gebouw met 3 wooneenheden, wijzigen van de onderverdeling van de woningen in het gebouw, uitvoeren van structurele wijzigingen, aanleggen van een terras op de eerste verdieping aan de achtergevel, bouwen van een balkon op de 2de verdieping aan de achtergevel

Schaarbeek
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 9 juni 2023 tot vrijdag 23 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 198 m² 201 m² Te bepalen 3 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1869077
Gemeentelijke referentie 2023/22=017/097
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 20-01-2023
Bijkomende elementen 24-03-2023
Volledig dossier 08-05-2023
Begin van openbaar onderzoek 09-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 23-06-2023
Overlegcommissie 06-07-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 12-07-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 26-09-2023
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens