#}

Anatole Francestraat 124
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Op een perceel met 1 voorgebouw (G+3, 4 woningen) en 1 achtergebouw (G+1, productieactiviteit), wijzigen van het volume van het achtergebouw, wijzigen van de bestemming van de productieactiviteit in huisvesting (van 4 naar 5 woningen), uitvoeren van structurele werken

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 15 september 2023 tot vrijdag 29 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Productie van materiële diensten 141 m² 117 m² Geweigerd -24 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1867204
Gemeentelijke referentie 2023/2=013/124
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 04-01-2023
Bijkomende elementen 05-05-2023
Volledig dossier 19-06-2023
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 15-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 29-09-2023
Overlegcommissie 12-10-2023
Betekening van de beslissing 31-01-2024
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens