#}

Leuvensesteenweg 387-389
1030 Schaarbeek

In een gebouw met een kantoor op het gelijkvloers en 4 woningen, in de achtergebouw een productieactiviteit, wijzigen van de bestemming van het gelijkvloers en de achtergebouw in handel, regulariseren van de wijzigingen aan het architecturale uitzicht van de voorgevel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 0 m² 123 m² 123 m² 123 m²
Ambachtelijke productieactiviteiten 59 m² Niet meegedeeld Ontbrekend gegeven 0 m²
Kantoor 64 m² Niet meegedeeld Ontbrekend gegeven 0 m²
Huisvesting 364 m² 364 m² 364 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1866629
Gemeentelijke referentie 2022/844=179/387-389
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 23-12-2022
Bijkomende elementen 28-03-2023
Volledig dossier 13-04-2023
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Overlegcommissie 07-09-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 20-09-2023
 Einde van de opschorting 13-02-2024
Betekening van de beslissing 13-03-2024
Geldigheid van de vergunning 13-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens