#}

Liedtsplein 24
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een gebouw voor gemengd gebruik bestaande uit een winkel (gelegen op de begane grond en aan de achterzijde van het gebouw) en een woning (gelegen op de verdiepingen van het voorgebouw), de massa van het gebouw wijzigen, een terras creëren op het platte dak op de 3e verdieping, de winkel uitbreiden naar de kelder en het gebruik ervan wijzigen in een restaurant, een winkel (restaurant) toevoegen op de 1e verdieping en een deel van de 2e verdieping, de woning opknappen, interne structurele werkzaamheden uitvoeren en de voorgevel wijzigen

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 6 mei 2024 tot maandag 20 mei 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 350 m² 369 m² Te bepalen 20 m²
Huisvesting 204 m² 164 m² Te bepalen -41 m²
Andere 36 m² 63 m² Te bepalen 27 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1865878
Gemeentelijke referentie 2022/1484=171/024
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 20-12-2022
Bijkomende elementen 16-01-2024
Volledig dossier 29-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 06-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 20-05-2024
Overlegcommissie 30-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens