#}

François Bossaertsstraat 26
1030 Schaarbeek

In een gebouw met 3 woningen, uitbreiden van de woning op het gelijkvloers in de kelderverdieping, uitvoeren van structurele wijzigingen en inrichten van een Engelse binnenplaats

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 243 m² 243 m² 243 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1865270
Gemeentelijke referentie 2022/1596=105/026
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 09-12-2022
Bijkomende elementen 09-05-2023
Volledig dossier 27-06-2023
Termijn voor het afgeven 90 dagen
 Opschorting (Gewijzigd project) 02-08-2023
 Einde van de opschorting 21-02-2024
Betekening van de beslissing 25-03-2024
Geldigheid van de vergunning 25-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens