#}

Rue Eeckelaers 84-86
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een opbrengstgebouw met 5 woningen, in overeenstemming brengen van de opdeling van het appartement op het gelijkvloers in 2 afzonderlijke woningen (van 5 naar 6 eenheden), bouwen op het gelijkvloers achteraan van een bijgebouw aan de linkerkant en twee buitentrappen, uitvoeren van structurele binnenwerken en aanbrengen van wijzigingen aan de voor- en achtergevels

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 14 april 2023 tot vrijdag 28 april 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 764 m² 773 m² 773 m² 9 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1864108
Gemeentelijke referentie 2022/1684=073/084-086
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 06-12-2022
Volledig dossier 20-01-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 14-04-2023
Einde van openbaar onderzoek 28-04-2023
Overlegcommissie 11-05-2023
Betekening van de beslissing 16-06-2023
Geldigheid van de vergunning 16-06-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens