#}

Haachtsesteenweg 272
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een gebouw met een handelszaak op het gelijkvloers en een woning op de verdiepingen, wijzigen van het volume aan de achtergevel, wijzigen van de bestemming van de handelszaak in een woning (van 1 naar 2 woningen), wijzigen van de onderverdeling van de woningen en uitvoeren van structurele binnenwerken

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 2 juni 2023 tot vrijdag 16 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 79 m² 0 m² Ontbrekend gegeven -79 m²
Huisvesting 248 m² 321 m² 321 m² 73 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1863150
Gemeentelijke referentie 2022/1651=129/272
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 29-11-2022
Bijkomende elementen 03-02-2023
Volledig dossier 20-03-2023
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 02-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 16-06-2023
Overlegcommissie 29-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 13-07-2023
 Einde van de opschorting 19-09-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 19-09-2023
Betekening van de beslissing 13-10-2023
Geldigheid van de vergunning 13-10-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens