#}

Rogierlaan 48
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Op een perceel bestaande uit een voorgebouw (3 woningen) en een achtergebouw (bijgebouwen), regulariseren van de volumewijzigingen aan de achtergevel van het voorgebouw (bijgebouwen op de 1ste en de 2de verdieping), bouwen van een buitentrap (van de kelderverdieping naar het gelijkvloers), afbreken van een veranda om een bijgebouw te bouwen op hjet gelijkvloers aan de rechterkant van de achtergevel, creëren van een overdekt terras op de 1ste verdieping aan de rechterkant van de achtergevel, uitvoeren van structurele binnenwerken, toevoegen van een woning op de zolderverdieping (verhoging van 3 naar 4 eenheden) en wijzigen van de voorgevel

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 16 april 2024 tot dinsdag 30 april 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 546 m² 580 m² Te bepalen 34 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1863045
Gemeentelijke referentie 2022/1645=233/048
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 29-11-2022
Bijkomende elementen 29-12-2023
Volledig dossier 13-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 16-04-2024
Einde van openbaar onderzoek 30-04-2024
Overlegcommissie 16-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens