#}

Rogierlaan 117-119A
1030 Schaarbeek

Op een perceel bestaande uit 3 gebouwen voor gemengd gebruik met een winkel (bank) op de begane grond en 1 woning op de 1e en 2e verdieping, een winkel (verkoop van levensmiddelen) op de begane grond handhaven, 4 woningen toevoegen (verhoging van 1 naar 5 eenheden), interne structurele werkzaamheden uitvoeren en de voorgevels wijzigen

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 392 m² 166 m² 166 m² -226 m²
Huisvesting 176 m² 412 m² 412 m² 237 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1860671
Gemeentelijke referentie 2022/1551=233/117-119
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 08-11-2022
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 11-01-2024
Betekening van de beslissing 27-02-2024
Begin van de werken 05-04-2024
Geldigheid van de vergunning 27-02-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens