NL    FR

Rogierlaan 117
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1860671
Gemeentelijke referentie 2022/1551=233/117-119
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van vrijdag 16 juni 2023 tot vrijdag 30 juni 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk

Voorwerp van de aanvraag

Op een perceel dat bestaat uit 3 gebouwen met gemengd gebruik met een handelszaak (bank) op het gelijkvloers en 1 woning op de 1ste en de 2de verdieping, bouwen van een bijgebouw aan de rechterkant aan de achtergevel met verhoging van de gemene muur (Wijnheuvelenstraat), behouden van een handelszaak (verkoop van levensmiddelen) op het gelijkvloers, toevoegen van 5 woningen (van 1 naar 6 eenheden), uitvoeren van structurele binnenwerkzaamheden en wijzigen van de voorgevels

Chronologie

Fase Datum
Indiening 08-11-2022
Bijkomende elementen 28-02-2023
Volledig dossier 18-04-2023
Begin van openbaar onderzoek 16-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 30-06-2023
Overlegcommissie 13-07-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 08-08-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 176 m² 410 m² Te bepalen
Handelszaak 392 m² 184 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
26-12-2019 15/PU/1736472
10-07-2012 ENS/472306
24-02-2000 ENS/191727

Tijdslijn