#}

Sleeckxlaan 64
1030 Schaarbeek

In een gebouw met 1 kantoor en 7 woningens, regulariseren van de uitvoeren van structurele binnenwerken (mezzanine) en in overeenstemming brengen van de wijzigingen aan het achtergevel (raamopening) op het gelijkvloer aan de rechterkant

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 67 m² 67 m² 67 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1860376
Gemeentelijke referentie 2022/1520=244/064
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 04-11-2022
Bijkomende elementen 05-01-2023
Volledig dossier 15-02-2023
Termijn voor het afgeven 90 dagen
Betekening van de beslissing 08-05-2023
Begin van de werken 20-05-2023
Einde van de werken 23-08-2023
Geldigheid van de vergunning 08-05-2026
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens