#}

Maurice Maeterlincklaan 23
1030 Schaarbeek

In een eengezinswoning, in overeenstemming brengen van de wijzigingen aan de voorgevel en het verwijderen van een tank, wijzigen van de achtergevel en uitvoeren van structurele binnenwerken

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 188 m² 193 m² 193 m² 5 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1859296
Gemeentelijke referentie 2022/1480=189/023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 20-10-2022
Bijkomende elementen 30-01-2023
Volledig dossier 16-03-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Overlegcommissie 08-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 22-06-2023
 Einde van de opschorting 17-10-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 17-10-2023
Betekening van de beslissing 30-10-2023
Geldigheid van de vergunning 02-11-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens