#}

Jules Lebrunstraat 31
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Op een onbebouwde terrein, aanleggen van een parking voor motorvoertuigen (42 plaatsen)

Wettelijke basis

Gebruiken van een terrein voor de opslag, voor het parkeren van voertuigen of voor de plaatsing van mobiele inrichtingen die kunnen worden gebruikt voor bewoning Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 6 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 2 juni 2023 tot vrijdag 16 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Andere 1.305 m² 1.305 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1854700
Gemeentelijke referentie 2022/1217=161/031
Versie 1
Dossier in beroep

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 07-09-2022
Bijkomende elementen 03-02-2023
Volledig dossier 28-03-2023
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 02-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 16-06-2023
Overlegcommissie 29-06-2023
Betekening van de beslissing 05-07-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens