#}

Lambermontlaan 430
1030 Schaarbeek

In een gebouw met een gemengd gebruik (13 parkeerplaatsen, 14 woningen en 2 kantoren), in overeenstemming brengen van de afschaffing van de woning op de 1ste verdieping en wijzigen van de bestemming van de 1ste verdieping in een gezondheidsvoorzieningen van collectief belang

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst Niet meegedeeld 186 m² 90 m² 0 m²
Kantoor 332 m² 186 m² 186 m² -146 m²
Huisvesting 1.015 m² 975 m² 975 m² -40 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1853033
Gemeentelijke referentie 2022/1158=164/430
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 30-08-2022
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Overlegcommissie 22-06-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 25-04-2023
Betekening van de beslissing 18-08-2023
Geldigheid van de vergunning 18-08-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens