#}

Van Ooststraat 68
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een gebouw met 2 woongelegenheden, in overeenstemming brengen van de uitbreiding van het bijgebouw op de halfondergrondse kelderverdieping, de aanleg van een terras met trap op het gelijkvloers en van een terras op de 1ste verdieping, herzien van de binneninrichtingen om een triplex op de halfondergrondse kelderverdieping, het gelijkvloers en de 1ste verdieping te creëren en uitvoeren van structurele werken (muuropening en trapgaten)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 12 mei 2023 tot vrijdag 26 mei 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 324 m² 333 m² 333 m² 9 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1852749
Gemeentelijke referentie 2022/1152=268/068
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 26-08-2022
Bijkomende elementen 20-01-2023
Volledig dossier 06-03-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 12-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 26-05-2023
Overlegcommissie 08-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 22-06-2023
 Einde van de opschorting 30-10-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 30-10-2023
Betekening van de beslissing 07-12-2023
Geldigheid van de vergunning 07-12-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens