#}

Herbert Hooverlaan 141
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een eengezinswoning, wijzigen en isoleren van het volume links achteraan op 2 niveaus (gelijkvloers en 1ste verdieping), uitvoeren van structurele binnenwerken, wijzigen en isoleren van de achtergevel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 10 maart 2023 tot vrijdag 24 maart 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 165 m² 192 m² 192 m² 27 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1852228
Gemeentelijke referentie 2022/1133=319/141
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 16-08-2022
Bijkomende elementen 18-10-2022
Volledig dossier 02-12-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 10-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 24-03-2023
Overlegcommissie 06-04-2023
Betekening van de beslissing 08-05-2023
Begin van de werken 19-12-2023
Geldigheid van de vergunning 08-05-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens