#}

Vonckstraat 110
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een gebouw met 2 woningen, toevoegen van een woning (van 2 naar 3), verhogen van het linker gebouw (n°112) met een extra verdieping, aanleggen van een terras op de 1ste en de 3de verdieping, uitvoeren van structurele binnenwerken, wijzigen van de gevels

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 21 april 2023 tot vrijdag 5 mei 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1851377
Gemeentelijke referentie 2022/1107=284/110-112
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 09-08-2022
Bijkomende elementen 15-12-2022
Volledig dossier 30-01-2023
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 21-04-2023
Einde van openbaar onderzoek 05-05-2023
Overlegcommissie 08-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 09-08-2023
 Einde van de opschorting 26-02-2024
Betekening van de beslissing 21-03-2024
Geldigheid van de vergunning 21-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens