#}

Eugène Demolderlaan 122
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een opbrengstgebouw met 4 woningen (met 1 parkeerplaats), in overeenstemming brengen van de inrichting van een bijkomende woning in de zolderverdieping (van 4 naar 5 eenheden), de bouw van een dakkapel aan de achtergevel, de aanleg op de 4de verdieping van een buitenterras, de uitvoering van structurele binnenwerken, bouwen van een dakkapel aan de voorgevel, isoleren van het dak langs buiten en herzien van de inrichting van de achteruitbouwstrook

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 9 juni 2023 tot vrijdag 23 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 645 m² 660 m² Geweigerd 15 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1851342
Gemeentelijke referentie 2022/1105=087/122
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 09-08-2022
Bijkomende elementen 16-03-2023
Volledig dossier 02-05-2023
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 09-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 23-06-2023
Overlegcommissie 06-07-2023
Betekening van de beslissing 02-11-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens