#}

Trooststraat 91
1030 Schaarbeek

In een eengezinswoning, in overeenstemming brengen van de afbraak van een bijgebouw op de eerste verdieping en een regenwaterput, uitvoeren van afbraakwerken, bouwen van een bijgebouw op de eerste verdieping, uitvoeren van structurele binnenwerken, inrichten van 2 bijkomende woningen (van 1 tot 3), aanleggen van 2 terrassen, wijzigen van het bodemreliëf en heraanleggen van het koer- en tuingebied

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 414 m² 420 m² 420 m² 6 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1849328
Gemeentelijke referentie 2022/1031=054/091
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 19-07-2022
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 08-03-2024
Geldigheid van de vergunning 08-03-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens