#}

Haachtsesteenweg 114
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een gebouw met een gemengd gebruik (handelszaak en productieactiviteit), regulariseren van de bouw van een bijgebouw op het gelijkvloers, de bestemmingswijziging van de verdiepingen van productieactiviteit naar woning door de inrichting van 7 appartementen (van 0 tot 7 wooneenheden), de uitvoering van structurele werken en de wijzigingen aan de voorgevel, wijzigen van de achtergevel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 16 april 2024 tot dinsdag 30 april 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 116 m² 116 m² Te bepalen 0 m²
Ambachtelijke productieactiviteiten 1.224 m² 399 m² Te bepalen -825 m²
Huisvesting 0 m² 854 m² Te bepalen 854 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1847311
Gemeentelijke referentie 2022/715=129/114-118
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 22-06-2022
Bijkomende elementen 26-12-2023
Volledig dossier 13-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 16-04-2024
Einde van openbaar onderzoek 30-04-2024
Overlegcommissie 16-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens