Waelhemstraat 34-36
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1846103
Gemeentelijke referentie 2022/848=286/034-036
Gebruikersnaam 1846103
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van zaterdag 3 december 2022 tot zaterdag 3 december 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Sur une parcelle composée d'un bâtiment avant (3 logements) et d'un bâtiment arrière ( activité productive), régulariser l'ajout du 4ème logement au sous-sol du bâtiment avant, le changement d'affectation du 1er étage de l'activité productive en un 5ème logement, l'agrandissement de la terrasse au 1er étage en façade arrière, l'aménagement d'une terrasse à l'entresol et au 2ème étage, la construction d'une lucarne la mise en œuvre de travaux structurels, la construction d'un auvent sur le coté droit dans la cour, la modification de la porte d'entrée et de la porte cochère et de divisions des châssis aux étages en façade avant

Chronologie

Fase Datum
Indiening 21-06-2022
Bijkomende elementen 14-10-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 355 m² 431 m² Te bepalen
Ambachtelijke productieactiviteiten 186 m² Niet meegedeeld Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
22-05-2007 PU/195966

Tijdslijn