#}

Haachtsesteenweg 459
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Op een perceel bestaande uit een voorgebouw (handelszaak en 2 woningen) en een achtergebouw (woning horende bij de handelszaak), in het voorgebouw in overeenstemming brengen van de overdekking van de binnenkoer op het gelijkvloers, afbreken van de dakverhoging aan de voorgevel, bouwen van een dubbele dakkapel aan de rechterzijde van het voorste dakvlak, toevoegen van een extra woning in de zolderverdieping (verhoging van 2 naar 3 eenheden), uitvoeren van binnenwerken, wijzigen van de gevels en plaatsen van drie uitneembare luifels op het gelijkvloers

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 2 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 13 januari 2023 tot vrijdag 27 januari 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 67 m² 152 m² 152 m² 85 m²
Huisvesting 266 m² 191 m² 191 m² -75 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1845832
Gemeentelijke referentie 2022/830=129/459
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 17-06-2022
Bijkomende elementen 02-09-2022
Volledig dossier 17-10-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 13-01-2023
Einde van openbaar onderzoek 27-01-2023
Overlegcommissie 09-02-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 22-02-2023
 Einde van de opschorting 25-04-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 25-04-2023
Betekening van de beslissing 17-05-2023
Geldigheid van de vergunning 17-05-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens