#}

Henri Choméstraat 74
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een eengezinswoning, in overeenstemming brengen van de esthetische wijziging van de voorgevel, aanleggen van een terras en een buitentrap op het gelijkvloers aan de achtergevel, verhogen van de aangrenzende rechter gemene muur, creëren van een terras op de eerste verdieping aan de achtergevel, verhogen van de aangrenzende linkermuur, isoleren van het volume aan de achtergevel, uitvoeren van structurele binnenwerken en wijzigen van de achtergevel

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 14 april 2023 tot vrijdag 28 april 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 274 m² 274 m² 274 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1843033
Gemeentelijke referentie 2022/705=134/074
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 24-05-2022
Bijkomende elementen 24-11-2022
Volledig dossier 09-01-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 14-04-2023
Einde van openbaar onderzoek 28-04-2023
Overlegcommissie 11-05-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 24-05-2023
 Einde van de opschorting 30-10-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 30-10-2023
Betekening van de beslissing 16-11-2023
Begin van de werken 09-12-2023
Geldigheid van de vergunning 16-11-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens