#}

Daillylaan 152-154
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In twee gebouwen met 2 handelszaken en 4 woningen, regulariseren van de bestemmingswijziging van de twee handelszaken op de gelijkvloers naar artisanale productieactiviteiten, de aanleg van een terras op de tweede verdieping links (n° 152) en de wijzigingen aangebracht aan de voorgevel

Schaarbeek
Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 2 juni 2023 tot vrijdag 16 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 157 m² 0 m² Te bepalen -157 m²
0 m² 157 m² Te bepalen 157 m²
Huisvesting 564 m² 564 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1842671
Gemeentelijke referentie 2022/688=061/152-154
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 20-05-2022
Bijkomende elementen 15-02-2023
Volledig dossier 03-04-2023
Begin van openbaar onderzoek 02-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 16-06-2023
Overlegcommissie 29-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 17-07-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens