#}

Joseph Coosemansstraat 14
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een gebouw met twee woningen, slopen en herbouwen van een uitbreiding op de halfondergrondse kelderverdieping, aanleggen van een terras op het platte dak en uitvoeren van structurele binnenwerken

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 31 oktober 2022 tot maandag 14 november 2022

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 216 m² 223 m² 223 m² 7 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1841251
Gemeentelijke referentie 2022/621=156/014
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 10-05-2022
Bijkomende elementen 25-07-2022
Volledig dossier 08-09-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 31-10-2022
Einde van openbaar onderzoek 14-11-2022
Overlegcommissie 24-11-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 07-12-2022
 Einde van de opschorting 15-02-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 15-02-2023
Betekening van de beslissing 15-03-2023
Begin van de werken 31-01-2024
Geldigheid van de vergunning 15-03-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens