NL    FR

Brabantstraat 143
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1836928
Gemeentelijke referentie 2022/431=027/143
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van vrijdag 24 maart 2023 tot vrijdag 7 april 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In een gebouw met gemengd gebruik (1 handelzaak en 2 woningen), regulariseren van de bouw van een bijgebouw van ±34m² over bijna de volledige oppervlakte van het koer- en tuingebied, de plaatsing van een glazen volume op het platte dak van het bijgebouw van het gelijkvloers, de uitbreiding van het bijgebouw op de 3de verdieping, de wijziging van de dakvorm, de inrichting op de verdiepingen van één woning in plaats van twee, de plaatsing van een afvoerbuis van een professionele afzuigkap aan de linkerkant van de achtergevel en de wijziging van het architecturale uitzicht van de gevels zichtbaar vanuit de openbare ruimte

Chronologie

Fase Datum
Indiening 05-04-2022
Bijkomende elementen 18-11-2022
Volledig dossier 02-01-2023
Begin van openbaar onderzoek 24-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 07-04-2023
Overlegcommissie 20-04-2023
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 195 m² 202 m² Te bepalen
Handelszaak 67 m² 99 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
21-11-1996 PU/192285 18-08-1997

Tijdslijn