#}

Brabantstraat 143
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een gebouw met gemengd gebruik (1 handelzaak en 2 woningen), regulariseren van de bouw van een bijgebouw van ±34m² over bijna de volledige oppervlakte van het koer- en tuingebied, de plaatsing van een glazen volume op het platte dak van het bijgebouw van het gelijkvloers, de uitbreiding van het bijgebouw op de 3de verdieping, de wijziging van de dakvorm, de inrichting op de verdiepingen van één woning in plaats van twee, de plaatsing van een afvoerbuis van een professionele afzuigkap aan de linkerkant van de achtergevel en de wijziging van het architecturale uitzicht van de gevels zichtbaar vanuit de openbare ruimte

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 24 maart 2023 tot vrijdag 7 april 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 67 m² 99 m² Geweigerd 32 m²
Huisvesting 195 m² 202 m² Geweigerd 7 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1836928
Gemeentelijke referentie 2022/431=027/143
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 05-04-2022
Bijkomende elementen 18-11-2022
Volledig dossier 02-01-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 24-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 07-04-2023
Overlegcommissie 20-04-2023
Betekening van de beslissing 26-05-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens