#}

Notelaarstraat 214-216
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een gebouw met 5 woningen, regulariseren van de wijzigingen aangebracht aan de stedenbouwkundige vergunning 2008/469 van 23 juni 2009, door de vermindering van het dakvolume, de verhoging van de dakmuren op de 4de verdieping aan de achtergevel, de verplaatsing van een lift en de wijziging van de dakkapellen aan de voorgevel, aanleggen van een terras op de 5de verdieping en verhogen van de dakmuren errond

Schaarbeek
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 27 januari 2023 tot vrijdag 10 februari 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 637 m² 637 m² 637 m² 0 m²
Andere 16 m² 16 m² Ontbrekend gegeven 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1831086
Gemeentelijke referentie 2022/153=201/216
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 11-02-2022
Bijkomende elementen 14-09-2022
Volledig dossier 31-10-2022
Begin van openbaar onderzoek 27-01-2023
Einde van openbaar onderzoek 10-02-2023
Overlegcommissie 23-02-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 08-03-2023
 Einde van de opschorting 25-04-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 25-04-2023
Betekening van de beslissing 17-05-2023
Begin van de werken 02-10-2023
Einde van de werken 31-01-2024
Geldigheid van de vergunning 17-05-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens